Naświetlone negatywy są tylko zarejestrowanym przez fotografa obrazem, naszym zadaniem jest „wywołanie” tego efektu.

 

wywolywanie_chemiaObróbka materiałów fotograficznych jest jednym z podstawowych czynników decydujących o końcowym rezultacie tworzonego zdjęcia. Naświetlone negatywy są tylko zarejestrowanym przez fotografa obrazem, naszym zadaniem jest „wywołanie” tego efektu.

Materiały poddawane są obróbce w specjalistycznych maszynach wywołujących, gwarantujących najwyższą jakość. Fachowość i doświadczenie naszych pracowników pozwala uzyskać stabilną i powtarzalną obróbkę. Codzienna, kontrola sensytometryczna procesów chemicznych wg ściśle określonych procedur, zapewnia perfekcję uzyskiwanych efektów gwarantując Państwu, iż materiały zostaną wywołane według zaleceń procentów filmów.
Współtworząc obraz fotograficzny pozostawiamy możliwość indywidualnego doboru czasu wywoływania oferując warianty push/pull, w zależności od procesu tak, by uzyskać satysfakcjonujący wynik doceniany przez każdego profesjonalistę. ProfiLab Express zapewnia wywoływanie materiałów fotograficznych w procesie C-41 i czarno-białym, wykorzystując do tego odczynniki chemiczne dedykowane do wybranego procesu.

 

 


Informacja o dostępnych opcjach usług w  zależności od typu materiału.

Typ wywołania i procesu 135 120 220 4×5” 8×10” Push/pull Clip
Negatyw C-41 TAK TAK Push TAK
Negatyw B&W TAK TAK TAK TAK TAK TAK